Pradžia  > Garantija

Garantija

1. Garantiniai įsipareigojimai 

1.1 UAB "Šešios spalvos" prisiima visą atsakomybę už teikiamas paslaugas (kasečių pildymas ir atnaujinimas) ir užtikrina jų kokybę.
1.2 UAB "Šešios spalvos" garantuoja, kad su įmonėje užpildyta arba nupirkta lazerinio/rašalinio, daugiafunkcinio spausdintuvo kasete padarysite ne mažiau kopijų, negu numatyta kasetės gamintojo techninėse sąlygose.
1.3 UAB "Šešios spalvos" garantiniai įsipareigojimai pildytoms ir restauruotoms lazerinių spausdintuvų kasetėms galioja tik tada, jei yra nepažeistas specialus garantinis UAB "Šešios spalvos" lipdukas.
1.4  UAB "Šešios spalvos" garantiniai įsipareigojimai galioja tol, kol  išnaudojama 90% dažiklio (milteliai/rašalas), bet ne ilgiau kaip dvejus metus nuo dažančiųjų miltelių kasetės pirkimo ir ne ilgiau kaip  kaip šešis mėnesius nuo rašalo kasetės pirkimo.
1.5 UAB "Šešios spalvos" atsako už dažomųjų miltelių lazerinėse kasetėse kokybę. Tai reiškia, kad jeigu kasetės eksploatacijos metu išaiškėjo, kad reikia keisti ir kitas detales (būgną, magnetinį volelį), UAB "Šešios spalvos" turi teisę imti papildomą mokestį už susidėvėjusių detalių pakeitimą, prieš tai informavus klientą.
1.6.  UAB "Šešios spalvos" nepadengia garantinio arba negarantinio įrenginio remonto išlaidų, jei remontą atliko kita organizacija ir UAB "Šešios spalvos" darbuotojai nebuvo iš anksto raštu apie tai informuoti.
 
 
2. Prekių grąžinimas
 
2.1.1. Tiekėjo pateiktų Prekių Pirkėjui grąžinimas galimas tik Tiekėjui sutikus arba šia sutartimi numatytais atvejais.
2.1.2. Grąžintinos Prekės turi būti nesugadintos, nepažeistose pakuotėse. Grąžinamos Prekės nebus priimtos, jeigu jos dėl Pirkėjo arba trečiųjų asmenų kaltės buvo laikomos netinkamose sąlygose, naudojamos nesilaikant eksploatacijos taisyklių ir to pasekoje pažeistos mechaniškai ar kitų fizinių veiksnių.
2.1.3. Prekės grąžinamos, surašius Prekių grąžinimo aktą (Priedas Nr.1). Akte turi būti nurodyta prekės kodas, Pavadinimas ir pirkimo sąskaitos- faktūros numeris bei data, taip pat partijos (batch) numeris. Pardavėjas privalo per 7 darbo dienas nuo prekių gavimo patikrinti grąžintas prekes ir išrašyti kreditinį dokumentą.
2.1.4. Grąžinant lazerines kasetes, OPC bugnus ar mikroschemas prie kiekvienos prekės turi būti pridėtas testinis lapas.

 

  • 8-521-23428;
    8-684-87874
  • Adresas: Pylimo g. 49, Vilnius
    Įmonės kodas: 302478571
  • uzsakymai@sesios-spalvos.lt
    info@ekasetes.lt